Archív kategorie ‘Nezařazené’

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

30.06.2014

Kam ten rod spěje…

Mám na mysli rod ženský a rod mužský. V marketingu jde o jednu z nejčastěji užívaných segmentačních proměnných, protože se má za to, že spotřební chování žen se liší od spotřebního chování mužů. Inu, dlouhá léta v tomhle směru celkem panoval konsensus. Kulturní pohyby v posledních desetiletích, či spíše letech, ale zdá se, míru těchto […]

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

27.05.2011

Tlustí nebo hubení?

To, jak lidé, kterým v marketingu říkáme spotřebitelé, vypadají, jak by chtěli vypadat, určitě silně ovlivňuje jejich spotřební chování (počínaje již okolnostmi, důvody vedoucími ke koupi) v řadě oblastí. Od potravin, přes výrobky péče o vzhled k využívání plastické chirurgie apod. Proto ve spotřebním marketingu, ať již na úrovni vědomého zkoumání a sledování či v poloze samozřejmých reflexí […]

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

16.03.2011

Abychom si rozuměli…

Předem bych měl napsat, že patřím mezi ty, kterým se líbí čeština. Ta obyčejná i ta zvukomalebná Vladislava Vančury. Patřím mezi ty, kteří raději půl minuty mlčí a hledají odpovídající české slovo, než by v obavě z trapného ticha zašuměli cizím výrazem. Například se bráním užít anglické „post“, když čeština nabízí jen o písmenko delší „místo“ (přitom […]