Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Kam ten rod spěje…

Mám na mysli rod ženský a rod mužský. V marketingu jde o jednu z nejčastěji užívaných segmentačních proměnných, protože se má za to, že spotřební chování žen se liší od spotřebního chování mužů. Inu, dlouhá léta v tomhle směru celkem panoval konsensus. Kulturní pohyby v posledních desetiletích, či spíše letech, ale zdá se, míru těchto […]

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Jak je marketingu v manažerském soukromí…?

Když padne otázka, jak se daří marketingu v životě českých firem resp. firem působících v ČR, objeví se často na stole výsledky výzkumů, zkoumajících situaci pomocí dotazovaní mezi marketingovými manažery, obchodním managementem či vrcholovou exekutivou společností různé velikosti a zaměření. Nebo se na základě takového výzkumného cíle začíná vlastní výzkumný plán odvíjet. Více čí méně […]

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Spojené nádoby marketingové?

Když přijde řeč na roli, jakou sehrává marketing v životě českých manažerů, většinou se velmi brzy po vstupních úvahách a odhadech, osobních soudech člověk setká s výsledky různých marketingových výzkumů, ve kterých vybraní respondenti vybraných firem (ano, i zde to nejde většinou jinak než s pomocí výběrového šetření – kterých respondentů, kterých profesí, kterých firem) odpovídají v otázkách postihujících […]

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Umělý nebo z lesa….

… nebo v květináči.  Vánoční stromeček. Tak lákavé téma si nemohu nechat ujít. Tedy, jak dopadne vánoční stromeček v marketingu. Pojďme hned od podlahy. Tím nemyslím stojánek, i když ten určitě taky stojí za to a za chvíli na něj možná dojde. Tím myslím „jádro“ vánočního stromečku, když už přežijeme představu, že vánoční stromeček je a) spotřební […]

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Jednooký králem

Má to vůbec cenu? Ptají se nevěřící Tomášové tváří v tvář některým výsledkům marketingového výzkumu. Při tom nechme pro tentokrát stranou rozdíly mezi marketingovým výzkumem, výzkumem trhu, výzkumem spotřebitelů či výzkumem veřejného mínění apod. Tomáše celkem nezajímají. Opravdu, není to jednoduché. Řeč bude hlavně o primárních datech.  Ale i se sekundárními daty je někdy veselo (a […]

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Tlustí nebo hubení?

To, jak lidé, kterým v marketingu říkáme spotřebitelé, vypadají, jak by chtěli vypadat, určitě silně ovlivňuje jejich spotřební chování (počínaje již okolnostmi, důvody vedoucími ke koupi) v řadě oblastí. Od potravin, přes výrobky péče o vzhled k využívání plastické chirurgie apod. Proto ve spotřebním marketingu, ať již na úrovni vědomého zkoumání a sledování či v poloze samozřejmých reflexí […]

Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Abychom si rozuměli…

Předem bych měl napsat, že patřím mezi ty, kterým se líbí čeština. Ta obyčejná i ta zvukomalebná Vladislava Vančury. Patřím mezi ty, kteří raději půl minuty mlčí a hledají odpovídající české slovo, než by v obavě z trapného ticha zašuměli cizím výrazem. Například se bráním užít anglické „post“, když čeština nabízí jen o písmenko delší „místo“ (přitom […]